Ramintra 84 Road Minburi Bangkok 087-906-2626, 087-906-2727

DOD THE TENT (M)


THE TENT เต็นท์ทรงโดม ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เป็นเต็นท์รูปแบบมาตรฐานในการออกแคมป์

เนื่องจากเป็นแบบโดมจึงมีความสูงเป็นพิเศษ จีงเหมาะกันคนที่ชอบเต็นท์ทรงสูง ไม่ต้องก้มเดินในเต็นท์ ใช้งานง่าย กางและเก็บง่าย

ขนาด M : 3 คน

ขนาดเมื่องกาง W220×D435×H180cm

ขนาดเมื่อพับเก็บ W215×D215×H175cm

น้ำหนัก 8.9 kg

ความสามารถในการกันน้ำ

ผนังเต็นท์:2000mm / พื้นเต็นท์:5000mm

PRICE : 15,500 บาท

สินค้าแนะนำ